Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

1η τακτική Γενική Συνέλευση

Ανώνυμοι Άνεργοι κίνηση κατά της ανεργίας

Γ. Παπαμιχαήλ 35, 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ. Τηλέφωνα 210 46 53 504,
Γουατσάπ 69 78 157 451, Βόνταφων: 69 43 746 640


Ικεάεσσα
Ιδιόρρυθμη Κοινωνική Ένωση Αλληλεγγύης
Εργασιακή Συνεταιριστική Σύμπραξη Ανέργων

Σαλαμίνα 10 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση μελών και φίλων
για την 1η τακτική Γενική Συνέλευση
της Κίνησης Ανώνυμοι Άνεργοι και της Σύμπραξης Ανέργων Ικεάεσσα

Στις 4 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα νέα προσωρινά γραφεία της Κίνησης στην Αθήνα, στην οδό Σ. Βυζαντίου 55, η 1η τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της κίνησης «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της ανεργίας» (Κίνηση ΑΑ) και της Ιδιόρρυθμης Κοινωνικής Ένωσης Αλληλεγγύης, Εργασιακής Συνεταιριστικής Σύμ-πραξης Ανέργων ΙΚΕΑΕΣΣΑ (Ικεάεσσα), με την συμμετοχή της Διοικούσας Επιτροπής σε απαρτία και άλλων μελών.

Τις εργασίες της Γ.Σ. άνοιξε ο Διαχειριστής, ο οποίος αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα, μεταξύ άλλων:
·         Στο φλέγον θέμα της ανεργίας και στα προβλήματα που προέρχονται από αυτή
·         στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση και στην δραστηριοποίηση των μελών της Κίνησης προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά προβλήματα
·         στην έλλειψη ενδιαφέροντος για την Κίνηση ΑΑ, αλλά και στην αντιμετώπισή της, τόσο από κοινωνικές και πολιτικές συλλογικότητες όσο και από ανέργους, και
·         στα πενιχρά, εκ των ενόντων, οικονομικά της Κίνησης ΑΑ, τα οποία δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση κοινωνικών και επιχειρηματικών δράσεων και εργασιών.

Κατόπιν, παρουσίασε τον απολογισμό όλων των μέχρι σήμερα πεπραγμένων των παρελθόντων ετών, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, όπως και αυτών που δημοσιεύονται στα ιστολόγια http://anonymoi-anergoi.blogspot.gr και http://ikeaessa.blogspot.gr, και έθεσε προ ημερήσιας διάταξης τις επόμενες δραστηριότητες της Κίνησης ΑΑ.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε τις αναφορές, τον απολογισμό και τις εισηγήσεις του Διαχειριστή:
·         Για μεν τις αναφορές περιορίστηκε στα γεγονότα, και ο προεδρεύων αρκέστηκε να υπενθυμίσει ότι η Κίνηση λειτουργεί μόνο με μέλη, και ότι η εγγραφή μελών είναι ελεύθερη, ανώνυμη, δωρεάν και ανέξοδη, και ως εκ τούτου ανάλογα είναι και τα οικονομικά της.
·         Τον απολογισμό του τον συζήτησε ενδελεχώς και τον δέχτηκε ανεπιφύλακτα,
·         Έθεσε τις εισηγήσεις και τις προτάσεις του σε ημερήσια διάταξη, και

ενέκρινε τις πράξεις του και τις ψήφισε ομόφωνα και παμψηφεί.

Στη συνέχεια συζητηθήκαν και όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης
τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί.

Αναλυτικότερα και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης εγκρίνονται:

Ø  Τα της δημιουργίας της Ιδιόρρυθμης Κοινωνικής Ένωσης Αλληλεγγύης, Εργασιακής Συνεταιριστικής Σύμπραξης Ανέργων ΙΚΕΑΕΣΣΑ (Ικεάεσσα) http://ikeaessa.blogspot.gr.

Ø  Ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός του 2015

Ø  Η ανοικτή πρόταση συνεργασίας προς τον Δήμο Σαλαμίνας, για την δημιουργία «Δημοτικού Γραφείου Καινοτομίας και Δράσεων κατά της ανεργίας» στη Σαλαμίνα, 18 Νοεμβρίου 2014.

Ø  Η συμμετοχή της Κίνησης ΑΑ και της Ικεάεσσας στο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας Οικονομίας, Ελληνικό 10 Οκτώβριο 2014

Ø  Η έκδοση ιδιωτικών γραμματοσήμων και αναμνηστικών με το σήμα και το λογότυπο της Κίνησης ΑΑ και της Ικεάεσσας

Ø  Η επικύρωση της εγγραφής νέων μελών

Ø  Το πρόγραμμα των μελλοντικών δράσεων

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί:

Εξουσιοδοτεί τον Διαχειριστή της Κίνησης ΑΑ, Ιωάννη Σ. Στεφάνου, και του παρέχει το απόλυτο δικαίωμα και κάθε ελευθερία, ώστε αυτός έχοντας ως γνώμονα την διασφάλιση και προστασία των συμφερόντων της Κίνησης ΑΑ, της Ικεάεσσας και των μελών τους, να ενεργεί αυτόβουλα για την προβολή, την ανάπτυξη και την ευημερία όλων. Πιο συγκεκριμένα τον προτρέπει και:

ü  Να προβεί σε δημόσια πρόσκληση και στην αποστολή ομαδικών και ατομικών προσκλήσεων για την εγγραφή νέων μελών και νέων συμμετεχόντων στην Ικεάεσσα.

ü  Να δημιουργήσει πρόγραμμα συγκέντρωσης κεφαλαίου για την σύσταση και λειτουργία της Ικεάεσσας, με την μέθοδο της Χορηγικής Ανταποδοτικής Μικροχρηματοδότησης

ü  Να οργανώσει εκδήλωση για την αντιμετώπιση της ανεργίας την παρουσίαση της Κίνησης ΑΑ και της Ικεάεσσας.

ü  Να επιμεληθεί την σύνταξη του καταστατικού της Κίνησης ΑΑ και της Ικεάεσσας.

ü  Να φροντίσει για την πραγματοποίηση της δράσης «Διαρκείς και συνεχείς εικαστικές δράσεις» με διαγωνισμούς, εκθέσεις και άλλα εικαστικά δρώμενα.

ü  Να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για την φιλοτέχνηση προτύπου και προπλάσματος εναλλακτικού κοινωνικού νομίσματος.

ü  Να επιμεληθεί την πραγματοποίηση έκδοσης και κυκλοφορίας εναλλακτικού κοινωνικού νομίσματος στη Σαλαμίνα.

ü  Να διερευνήσει τις δυνατότητες για την δημιουργία ομάδας εθελοντών προσφοράς κοινωνικής εργασίας αμειβομένων μισθό σε εναλλακτικό νόμισμα, σε συνεργασία με ΟΤΑ, επιχειρήσεις, οργανισμούς και άλλους.

ü  Να συντάξει πρόχειρη επιχειρηματική μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση των ακινήτων που βρίσκονται στον Νομό Ιωαννίνων και που πρόκειται να συμπεριληφθούν στα περιουσιακά στοιχεία της Ικεάεσσας, για την δημιουργία σε αυτά ξενώνα, μικρού μουσείου - εκθεσιακού χώρου και βιβλιοθήκης με το ήδη υπάρχον υλικό ιδιοκτησίας της Κίνησης ΑΑ.

Κλείνοντας τις εργασίες τις Γ.Σ. ο πρόεδρος της επεσήμανε ότι η ενημέρωση των μελών της Γενικής Συνέλευσης από τον Διαχειριστή ήταν αναλυτική και ενδιαφέρουσα και ότι η τήρηση του Καταστατικού σε κάθε περίπτωση είναι επιβεβλημένη και δεδομένη και για αυτό δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης.
Τέλος ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και τους άλλους παρισταμένους, και ευχήθηκε για καλή και δημιουργική συνέχεια

Σχετικά με τα όσα παρουσιάστηκαν και συζητηθήκαν κατά τις εργασίες της 1ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης και εγκρίθηκαν ομόφωνα από αυτή, πιστεύουμε ότι έχετε μια συνοπτική μεν αλλά πλήρη εικόνα για τις δραστηριότητες της Κίνησης ΑΑ, που όλα τα μέλη μας πρέπει να γνωρίζουν.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε στην απόλυτη διάθεσή σας.Ο Γραμματέας της Γ.Σ.