Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΡΓΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2
Ανακοίνωση – Κάλεσμα – Ενημέρωση

Σαλαμίνα, 26 Φεβρουαρίου 2011

Δημοσιεύστε - διαδώστε – κοινοποιήστε το παρόν
και σε άλλους, ανέργους και μη

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΡΓΩΝ
Κύριος στόχος
η ίδρυση αυτοδιαχειριζόμενης συνεταιριστικής επιχείρησης ανέργων

Ξεκινήσαμε και …
όσοι ενδιαφερόμενοι προσέλθετε

Ενωμένοι διεκδικούμε την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
και καλύτερη ποιότητα ζωής

Στις 14 Σεπτέμβρη 2010 ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος λειτουργίας της κίνησης «Ανώνυμοι Άνεργοι», μια περίοδος που αναλώθηκε κυρίως στην δημοσιοποίηση της κίνησης, των σκοπών και των προθέσεών της, και κυρίως στην αναζήτηση ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν σ’ αυτήν.
Απώτερος σκοπός μας ήταν και παραμένει η δημιουργία σωματείου ανέργων και στην συνέχεια η ίδρυση αυτοδιαχειριζόμενης συνεταιριστικής επιχείρησης ανέργων, στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν και όποιοι άλλοι το επιθυμούν, για οποιοδήποτε θεμιτό λόγο, στόχο και σκοπό.

Είναι πλέον δεδομένο ότι, από την αντιμετώπιση που εισπράξαμε, η προσπάθειά μας και ξενίζει και σε κάποιους δεν αρέσει. Ίσως γιατί δεν έχει υπάρξει παρόμοιο προηγούμενο στη χώρα μας, και γιατί η ανεργία, για κάποιους, αποτελεί προσωρινό φαινόμενο που δεν επιδέχεται συνδικαλισμό, και γιατί οι άνεργοι «μαθαίνουν» να λειτουργούν κατά μόνας.
Ως εκ τούτου, δεν θα αναφερθούμε στο ποιοι και πόσοι δήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετοχή. Στην παρούσα κατάσταση δεν μετράει η ποσότητα των συμμετεχόντων αλλά η προσπάθεια. Και η προσπάθειά μας συνεχίζεται, όπως εξ αντιθέτου συνεχίζεται και η επέλαση της ανεργίας.

Η ίδρυση
Όπως λοιπόν έχουμε δηλώσει εξ αρχής, δες στο ΔΤ 1/14.9.2010
α) Ο αυτοδιαχειριζόμενος συνεταιρισμός ανέργων που φιλοδοξούμε να ιδρύσουμε θα είναι επιχείρηση και θα λειτουργεί όπως όλες οι επιχειρήσεις, και όχι ως φιλανθρωπικό ίδρυμα ή εν είδει ΟΑΕΔ ή ως επιχείρησης ενοικιαζόμενων εργαζομένων.
β) το σωματείο θα έχει ιδρυτικό, επικουρικό και ελεγκτικό ρόλο επί του συνεταιρισμού για την καλλίτε-ρη λειτουργία του όλου συστήματος.

Κατόπιν των παραπάνω καλούμε όσους άνεργους και άλλους
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι»
 να το δηλώσουν και να γίνουν μέλη της.

Η συμμετοχή είναι ανώνυμη, ελεύθερη, δωρεάν, ανέξοδη, δεν ενέχει και δεν δημιουργεί υποχρεώσεις στον συμμετέχοντα, και θα γίνεται επώνυμη μόνο κατόπιν επιλογής του κάθε μέλους.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν και αποδέχονται πλήρως τους σκοπούς, τους στόχους και τις επιδιώξεις της κίνησης, καθώς και τους όρους, τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί προς τούτο.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος που δηλώνει μέλος θα λαμβάνει έναν τουλάχιστον ανώνυμο τίτλο συμμετοχής, -δελτίο, δικαίωμα ή μερίδιο, ανάλογα- ο οποίος ισχύει και ως ταυτότητας μέλους με τον οποίο μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση και συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της κίνησης «Ανώνυμοι Άνεργοι».
Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν και θα έχουν ίδια και ίσα δικαιώματα,
και ανάλογες υποχρεώσεις,
ανεξαρτήτως του αριθμού των τίτλων συμμετοχής που θα κατέχουν.

Οι τίτλοι συμμετοχής αποτελούν πρόκριμα και βάση για την εύρυθμη διαδικασία ίδρυσης του «Αυτοδιαχειριζόμενου Συνεταιρισμού Ανέργων» που έχει ξεκινήσει!

Ιδρυτικά μέλη
Με την συμπλήρωση ικανού αριθμού συμμετοχών, κατόχων τίτλων συμμετοχής, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και διαβουλεύσεις για την τροποποίηση των αρχικών όρων συμμετοχής και την σύνταξη του καταστατικού που θα αναρτηθεί για περαιτέρω συζήτηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι» δεν προβαίνει σε κανενός είδους οικονομικές συναλλαγές, δεν διαθέτει ταμείο και δεν διατηρεί αρχείο προσωπικών ή άλλων δεδομένων των συμμετεχόντων.
Εξαιρούνται οι συμμετοχές που πραγματοποιούνται μέσω της επιχείρησης Γιάννης Στεφάνου / Τρωξάρτης η οποία διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των πελατών και των άλλων συναλλασσόμενων σύμφωνα με τον ΚΒΣ και τις διατάξεις της ΑΠΔΠΧ.

Τέλος, να γνωρίζετε ότι η κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι» είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε πρόταση και συνεργασία, για οποιοδήποτε θεμιτό λόγο, στόχο και σκοπό.

Στο εξής μπορείτε να ενημερώνεστε
από το ιστολόγιο http://anonymoi-anergoi.blogspot.com,
και σύντομα από το Φεϊσμπούκ «Ανώνυμοι Άνεργοι»,
ή προσωπικά από το τηλέφωνο 69 78 157 451 (γουατσάπ).
Γραπτά ερωτήματα στο ημέηλ anonymoi.anergoi@gmail.com

Μπορείτε ακόμα, επωνύμως ή ανωνύμως, να εκφράσετε τη γνώμη, τη θέση και την άποψή σας, και να καταθέσετε σκέψεις και προτάσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις είμαστε στην διάθεσή σας.
Ανώνυμοι Άνεργοι

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιάννης Σ. Στεφάνου
Γ. Παπαμιχαήλ 35, 189 00  ΣΑΛΑΜΙΝΑ. Τηλέφωνο 210 46 53 504,
troxartes@gmail.com

Χορηγός και τεχνικός σύμβουλος της Κίνησης είναι η επιχείρηση
Γιάννης Στεφάνου / Τρωξάρτης επιχειρήσεις Σαλαμίνας
«Αιχμή» παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης
«Θάσσων» ιδιωτική ταχυδρομική υπηρεσία διανομής διαφημιστικού υλικού,
(στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Κοινωνικής Ευθύνης της)
η οποία έχει αναλάβει και την ευθύνη για την διανομή και διεκπεραίωση του παρόντος, και την γραμματειακή υποστήριξη της Κίνησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου