Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

1η τακτική Γενική Συνέλευση

Ανώνυμοι Άνεργοι κίνηση κατά της ανεργίας

Γ. Παπαμιχαήλ 35, 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ. Τηλέφωνα 210 46 53 504,
Γουατσάπ 69 78 157 451, Βόνταφων: 69 43 746 640


Ικεάεσσα
Ιδιόρρυθμη Κοινωνική Ένωση Αλληλεγγύης
Εργασιακή Συνεταιριστική Σύμπραξη Ανέργων

Σαλαμίνα 10 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση μελών και φίλων
για την 1η τακτική Γενική Συνέλευση
της Κίνησης Ανώνυμοι Άνεργοι και της Σύμπραξης Ανέργων Ικεάεσσα

Στις 4 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα νέα προσωρινά γραφεία της Κίνησης στην Αθήνα, στην οδό Σ. Βυζαντίου 55, η 1η τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της κίνησης «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της ανεργίας» (Κίνηση ΑΑ) και της Ιδιόρρυθμης Κοινωνικής Ένωσης Αλληλεγγύης, Εργασιακής Συνεταιριστικής Σύμ-πραξης Ανέργων ΙΚΕΑΕΣΣΑ (Ικεάεσσα), με την συμμετοχή της Διοικούσας Επιτροπής σε απαρτία και άλλων μελών.

Τις εργασίες της Γ.Σ. άνοιξε ο Διαχειριστής, ο οποίος αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα, μεταξύ άλλων:
·         Στο φλέγον θέμα της ανεργίας και στα προβλήματα που προέρχονται από αυτή
·         στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση και στην δραστηριοποίηση των μελών της Κίνησης προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά προβλήματα
·         στην έλλειψη ενδιαφέροντος για την Κίνηση ΑΑ, αλλά και στην αντιμετώπισή της, τόσο από κοινωνικές και πολιτικές συλλογικότητες όσο και από ανέργους, και
·         στα πενιχρά, εκ των ενόντων, οικονομικά της Κίνησης ΑΑ, τα οποία δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση κοινωνικών και επιχειρηματικών δράσεων και εργασιών.

Κατόπιν, παρουσίασε τον απολογισμό όλων των μέχρι σήμερα πεπραγμένων των παρελθόντων ετών, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, όπως και αυτών που δημοσιεύονται στα ιστολόγια http://anonymoi-anergoi.blogspot.gr και http://ikeaessa.blogspot.gr, και έθεσε προ ημερήσιας διάταξης τις επόμενες δραστηριότητες της Κίνησης ΑΑ.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε τις αναφορές, τον απολογισμό και τις εισηγήσεις του Διαχειριστή:
·         Για μεν τις αναφορές περιορίστηκε στα γεγονότα, και ο προεδρεύων αρκέστηκε να υπενθυμίσει ότι η Κίνηση λειτουργεί μόνο με μέλη, και ότι η εγγραφή μελών είναι ελεύθερη, ανώνυμη, δωρεάν και ανέξοδη, και ως εκ τούτου ανάλογα είναι και τα οικονομικά της.
·         Τον απολογισμό του τον συζήτησε ενδελεχώς και τον δέχτηκε ανεπιφύλακτα,
·         Έθεσε τις εισηγήσεις και τις προτάσεις του σε ημερήσια διάταξη, και

ενέκρινε τις πράξεις του και τις ψήφισε ομόφωνα και παμψηφεί.

Στη συνέχεια συζητηθήκαν και όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης
τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί.

Αναλυτικότερα και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης εγκρίνονται:

Ø  Τα της δημιουργίας της Ιδιόρρυθμης Κοινωνικής Ένωσης Αλληλεγγύης, Εργασιακής Συνεταιριστικής Σύμπραξης Ανέργων ΙΚΕΑΕΣΣΑ (Ικεάεσσα) http://ikeaessa.blogspot.gr.

Ø  Ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός του 2015

Ø  Η ανοικτή πρόταση συνεργασίας προς τον Δήμο Σαλαμίνας, για την δημιουργία «Δημοτικού Γραφείου Καινοτομίας και Δράσεων κατά της ανεργίας» στη Σαλαμίνα, 18 Νοεμβρίου 2014.

Ø  Η συμμετοχή της Κίνησης ΑΑ και της Ικεάεσσας στο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας Οικονομίας, Ελληνικό 10 Οκτώβριο 2014

Ø  Η έκδοση ιδιωτικών γραμματοσήμων και αναμνηστικών με το σήμα και το λογότυπο της Κίνησης ΑΑ και της Ικεάεσσας

Ø  Η επικύρωση της εγγραφής νέων μελών

Ø  Το πρόγραμμα των μελλοντικών δράσεων

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί:

Εξουσιοδοτεί τον Διαχειριστή της Κίνησης ΑΑ, Ιωάννη Σ. Στεφάνου, και του παρέχει το απόλυτο δικαίωμα και κάθε ελευθερία, ώστε αυτός έχοντας ως γνώμονα την διασφάλιση και προστασία των συμφερόντων της Κίνησης ΑΑ, της Ικεάεσσας και των μελών τους, να ενεργεί αυτόβουλα για την προβολή, την ανάπτυξη και την ευημερία όλων. Πιο συγκεκριμένα τον προτρέπει και:

ü  Να προβεί σε δημόσια πρόσκληση και στην αποστολή ομαδικών και ατομικών προσκλήσεων για την εγγραφή νέων μελών και νέων συμμετεχόντων στην Ικεάεσσα.

ü  Να δημιουργήσει πρόγραμμα συγκέντρωσης κεφαλαίου για την σύσταση και λειτουργία της Ικεάεσσας, με την μέθοδο της Χορηγικής Ανταποδοτικής Μικροχρηματοδότησης

ü  Να οργανώσει εκδήλωση για την αντιμετώπιση της ανεργίας την παρουσίαση της Κίνησης ΑΑ και της Ικεάεσσας.

ü  Να επιμεληθεί την σύνταξη του καταστατικού της Κίνησης ΑΑ και της Ικεάεσσας.

ü  Να φροντίσει για την πραγματοποίηση της δράσης «Διαρκείς και συνεχείς εικαστικές δράσεις» με διαγωνισμούς, εκθέσεις και άλλα εικαστικά δρώμενα.

ü  Να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για την φιλοτέχνηση προτύπου και προπλάσματος εναλλακτικού κοινωνικού νομίσματος.

ü  Να επιμεληθεί την πραγματοποίηση έκδοσης και κυκλοφορίας εναλλακτικού κοινωνικού νομίσματος στη Σαλαμίνα.

ü  Να διερευνήσει τις δυνατότητες για την δημιουργία ομάδας εθελοντών προσφοράς κοινωνικής εργασίας αμειβομένων μισθό σε εναλλακτικό νόμισμα, σε συνεργασία με ΟΤΑ, επιχειρήσεις, οργανισμούς και άλλους.

ü  Να συντάξει πρόχειρη επιχειρηματική μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση των ακινήτων που βρίσκονται στον Νομό Ιωαννίνων και που πρόκειται να συμπεριληφθούν στα περιουσιακά στοιχεία της Ικεάεσσας, για την δημιουργία σε αυτά ξενώνα, μικρού μουσείου - εκθεσιακού χώρου και βιβλιοθήκης με το ήδη υπάρχον υλικό ιδιοκτησίας της Κίνησης ΑΑ.

Κλείνοντας τις εργασίες τις Γ.Σ. ο πρόεδρος της επεσήμανε ότι η ενημέρωση των μελών της Γενικής Συνέλευσης από τον Διαχειριστή ήταν αναλυτική και ενδιαφέρουσα και ότι η τήρηση του Καταστατικού σε κάθε περίπτωση είναι επιβεβλημένη και δεδομένη και για αυτό δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης.
Τέλος ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και τους άλλους παρισταμένους, και ευχήθηκε για καλή και δημιουργική συνέχεια

Σχετικά με τα όσα παρουσιάστηκαν και συζητηθήκαν κατά τις εργασίες της 1ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης και εγκρίθηκαν ομόφωνα από αυτή, πιστεύουμε ότι έχετε μια συνοπτική μεν αλλά πλήρη εικόνα για τις δραστηριότητες της Κίνησης ΑΑ, που όλα τα μέλη μας πρέπει να γνωρίζουν.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε στην απόλυτη διάθεσή σας.Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Ίδρυση Εργασιακής Συνεταιριστικής Σύμπραξης Ανέργων

Στις 14 Σεπτέμβρη 2010 ιδρύθηκε η κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της ανεργίας», για την δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από την ίδρυση σωματείου και συνεταιρισμού ανέργων.
Πάντα αισιόδοξοι, προσπαθήσαμε και συνεχίζουμε να προσπαθούμε, το κατά δύναμη, για ατομική και κοινωνική προκοπή, για καλυτέρευση της ποιότητας ζωής, για την κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη, για καλό σήμερα και καλύτερο αύριο. Ο εφησυχασμός δεν μας ταιριάζει. Άλλωστε, με ό,τι κάνουμε, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα περισσότερο από την ανεργία μας. Αλλά θα κερδίσουμε ένα καλλίτερο μέλλον, θα κερδίσουμε το αύριο!

Από νωρίς αντιληφτήκαμε ότι ο μόνος τρόπος εξόδου από την κρίση, την ανεργία μας και την οικονομική ανέχεια, είναι η συνεργασία των ανέργων, η δημιουργία κοινών επιχειρήσεων, η εκμετάλλευση όλων εκείνων των ανεκμετάλλευτων καταστάσεων και παραμέτρων της οικονομίας, με πρωτότυπους, καινοτόμους και δημιουργικούς τρόπους, με νέες ιδέες, με όραμα για το μέλλον. Το να περιμένουμε κλεισμένοι στα σπίτια μας, ο καθένας μόνος του, να περάσει η οικονομική κρίση είναι μια πράξη το λιγότερο κουτή.

Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μαζί ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από αυτόν του αγώνα. Αγωνιζόμαστε χωρίς να μας πτοεί τίποτα και θα πετύχουμε, είμαστε αναγκασμένοι να πετύχουμε!

Έτσι λοιπόν, η κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της Ανεργίας» ίδρυσε την Ιδιόρρυθμη Κοινωνική Ένωση Αλληλεγγύης, Εργασιακή Συνεταιριστική Σύμπραξη Ανέργων, στο εξής Ικεάεσσα, ιστολόγιο: http://ikeaessa.blogspot.gr, με βασικό σκοπό την σύσταση Κοινωνικής Επιχείρησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας, τόσο των μελών της όσο και άλλων, και για την εργασιακή, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξή τους, μέσα από καινοτόμες και πρωτότυπες επιχειρηματικές ενέργειες και δράσεις.

Για περισσότερα επισκεφθείτε το νέο ιστολόγιο  http://ikeaessa.blogspot.gr

Ο υπεύθυνος της Κίνησης

Γιάννης Σ. Στεφάνου

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Κίνηση για την δημιουργία θέσεων εργασίας
μέσα από την ίδρυση σωματείου και συνεταιρισμού ανέργων

2010 – 2013
Σήμερα συμπληρώνονται τρία χρόνια από την ίδρυση της Κίνησής μας

Ανακοίνωση – Κάλεσμα

Καλούμε όσους θέλουν να συμμετάσχουν στην Κίνησή μας
και τους βρίσκει σύμφωνους το περιεχόμενο αυτού του ιστολογίου
να συνταχθούν μαζί μας.

Ενωμένοι διεκδικούμε νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη ποιότητα ζωής

Δημοσιεύστε - διαδώστε – κοινοποιήστε το παρόν και σε άλλους, ανέργους και μη

Επικοινωνία

Διαχειριστής: Γιάννης Σ. Στεφάνου
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σωτήρης Χατζηπετρόπουλος
Τηλέφωνα: Σταθερό 210 46 53 504
Βόνταφων 69 43 746 640, Γουατσάπ 69 78 157 451

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012


Ιδρύεται συνεταιρισμός ανέργων

Η ανεργία, το μείζον πρόβλημα του σήμερα αλλά και του αύριο. Μια κατάσταση που ήρθε, και όπως δείχνουν και τα πιο αισιόδοξα σενάρια, θα μείνει.
Σήμερα που κάθε οικογένεια έχει έναν τουλάχιστον άνεργο, δεν πρέπει να ολιγωρούμε ή να αδιαφορούμε. Όλοι είμαστε άνεργοι, υπό προθεσμία, και κυρίως τα παιδιά μας . Και ας μην εφησυχάζουν όσοι έχουν ή νομίζουν ότι έχουν εξασφαλίσει το μέλλον. Όλο και κάποιο μέλος της οικογένειάς τους κινδυνεύει να μείνει άνεργο και να τους επιβαρύνει. Το πρόβλημα της ανεργίας είναι κοινωνικό, αφορά όλους μας και όλοι θα κληθούν να συμβάλουν στην αντιμετώπισή του, κυρίως -ως συνήθως- οι έχοντες χαμηλά εισοδήματα, τα συνήθη υποζύγια. Και αυτοί που θα βγουν κερδισμένοι θα είναι οι έχοντες και κατέχοντες.
Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα με άλλο μάτι και άλλη προοπτική, και ας αποφασίσουμε.

Ο εφησυχασμός δεν μας ταιριάζει, και δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από αυτόν του αγώνα

Μαζί ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Αγωνιζόμαστε χωρίς να μας πτοεί τίποτα και θα πετύχουμε.

Άλλωστε, με ό,τι κάνουμε, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα περισσότερο από την ανεργία μας.
Αλλά θα κερδίσουμε ένα καλλίτερο μέλλον, θα κερδίσουμε το αύριο!

Με σύνθημα
«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ»
η κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της ανεργίας»
ξεκινά την προσπάθεια και τις διεργασίες για την δημιουργία
κοινωνικής εταιρείας - συνεταιρισμού ανέργων

Άνεργη – άνεργε, φίλη και φίλε
ΓΝΩΡΙΣΕ την κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της ανεργίας» και γίνε μέλος της και συμμέτοχος στην υπό ίδρυση Ιδιόρρυθμη Κοινωνική Εταιρεία «Αλληλεγγύη Ανέργων Ι.Κ.Ε.».


Ενωμένοι διεκδικούμε και δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας
και καλύτερη ποιότητα ζωής

Μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά!

Δήλωσε συμμετοχή, γίνε μέλος και συμμέτοχος

Η κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της ανεργίας» ιδρύθηκε το 2010, λειτουργεί ως ένωση φυσικών προσώπων και είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε πρόταση και συνεργασία, για οποιοδήποτε θεμιτό λόγο, στόχο και σκοπό, από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της ανεργίας» δεν αποσκοπεί σε φιλανθρωπία ή ελεημοσύνη και δεν ενέχει πολιτική ή άλλη σκοπιμότητα. Έχοντας καταθέσει εξ αρχής καθαρή δημόσια κοινωνική επιχειρηματική πρόταση προς ανέργους και άλλους ενδιαφερόμενους για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα από την ίδρυση σωματείου και συνεταιρισμού ανέργων, ξεκινάμε την προσπάθειά για το νέο, το διαφορετικό, το καινοτόμο, για εκείνο που θα μπορούσε με το ελάχιστο να δώσει το καλλίτερο αποτέλεσμα.

Ο Συνεταιρισμός θα λειτουργεί με πολυσυμμετοχική βάση, και σ’ αυτόν θα μπορούν να συμμετάσχουν, εκτός των ανέργων, και α) εργαζόμενοι: ανασφάλιστοι, ωρομίσθιοι, ημιαπασχολούμενοι, συμβασιούχοι, εποχιακοί, όσοι δεν έχουν 12μηνη συνεχή εργασία ή εργάζονται υπό επισφαλές εργασιακό καθεστώς, αμειβόμενοι με λιγότερο μισθό, ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι β) με συμβουλευτική σχέση: εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, εφόσον δεν στερούν θέσεις εργασίας από ανέργους, και γ) υπό όρους: επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, χρηματοδότες, χορηγοί, διαφημιστές, διαφημιζόμενοι, υποστηρικτές, επενδυτές και όποιος το επιθυμεί, για οποιοδήποτε θεμιτό λόγο, στόχο και σκοπό.

Και προχωράμε μπροστά.
Πρωτοπορούμε και ανοίγουμε νέους δρόμους και χαράζουμε τις αυλακιές της πορείας μας βαθειά στο παρόν για να τις ακολουθούν οι επόμενοι. Προχωράμε αργά και με σταθερά βήματα προς το μέλλον. Αναζητούμε, ανακαλύπτουμε, και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε από το τίποτα το νέο, κάτι που δεν προϋπήρξε και δεν υπάρχει, το για πολλούς ανέφικτο, και το πετυχαίνουμε. Για εμάς δεν υπάρχει το δεν γίνεται και το δεν μπορώ. Για εμάς τα πάντα γίνονται αρκεί να υπάρχει θέληση και βούληση.
Έτσι σήμερα βρισκόμαστε λίγο πριν από την ίδρυση του συνεταιρισμού ανέργων που οραματιστήκαμε,
της Ιδιόρρυθμης Κοινωνικής Εταιρείας «Αλληλεγγύη Ανέργων Ι.Κ.Ε.»

Με την ίδρυση της εταιρείας ευελπιστούμε ότι, αφενός, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να στηρίξουμε πολλές ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας, προσωρινές ή και μόνιμες, και αφετέρου να σταθούμε αλληλέγγυοι και αρωγοί σε μια μερίδα ανέργων με γνώση και ενδιαφέρον για ανάπτυξη και πρόοδο που επιθυμούν μεν να δημιουργήσουν ή να ξαναδημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση, αλλά στην παρούσα οικονομική συγκυρία αυτό καθίσταται ανέφικτο, καθώς δεν τους δίνετε καμιά δυνατότητα, καμιά υποστήριξη και καμιά ευκαιρία για να το κάνουν.

Ο συνεταιρισμός δεν θα προσλαμβάνει ανέργους ούτε θα λειτουργεί σαν ΟΑΕΔ ή γραφείο ενοικίασης εργαζομένων. Οι άνεργοι -μέλη της κίνησης Ανώνυμοι Άνεργοι- θα είναι συμμέτοχοι-συνέταιροι στον συνεταιρισμό και με την ιδιότητα αυτή θα μπορούν να τον αξιοποιούν προς όφελός τους, και αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους να δημιουργήσουν κάτι νέο, κάτι δικό τους.
Εν ολίγοις ο συνεταιρισμός θα λειτουργεί και ως επιχειρηματική θερμοκοιτίδα όπου οι άνεργοι θα δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε τομείς της οικονομίας, χωρίς το άγχος και το οικονομικό βάρος λειτουργίας μιας ατομικής επιχείρησης. Θα μπορούν να δημιουργούν, να παράγουν, να κατασκευάζουν, να εμπορεύονται και να πωλούν προϊόντα και εμπορεύματα, και να παρέχουν υπηρεσίες ή να αναλαμβάνουν ατομικά ή ομαδικά διάφορες εργασίες.

Γι’ αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε δεν χρειάζονταν και πολλά. Καλές ιδέες χρειαζόμαστε, συμμετοχές, συνεργασίες και θέληση για δουλειά, πολλή δουλειά. Το βασικό όμως είναι οι συμμετοχές, γιατί όσο πιο πολλοί γίνουμε τόσα περισσότερα μπορούμε να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε.

Δεν επαιρόμαστε ότι έχουμε ή ότι μπορούμε να βρούμε τη χρυσή λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, ούτε ότι είμαστε οι καλλίτεροι. Και βέβαια υπάρχουν καλλίτεροι, πολύ καλλίτεροι από εμάς, αλλά που είναι αυτοί οι καλλίτεροι, , γιατί σιωπούν, γιατί αδιαφορούν;

Για την ώρα ασχολούμαστε με αυτό το ευαίσθητο πρόβλημα της ανεργίας, σε διαφορετικό επίπεδο από πολλούς άλλους, τολμάμε και προσπαθούμε για την αντιμετώπισή του, χαράζοντας χρυσή τομή ανάμεσα στην ανεργία και την επιχειρηματικότητα, την ατομική εργασία και την συνεταιριστική. Αυτά μπορούμε αυτά κάνουμε, με τα λίγα που μας απέμειναν, με τα λίγα που καταλαβαίνουμε, με τα λίγα που διαθέτουμε. Και ότι άλλο χρειαστούμε θα το διεκδικήσουμε, θα το κερδίσουμε, θα το κατακτήσουμε.


 Ο εφησυχασμός δεν μας ταιριάζει. Αγωνιζόμαστε χωρίς να μας πτοεί τίποτα και θα πετύχουμε.

Άλλωστε, με ό,τι κάνουμε, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα περισσότερο από την ανεργία μας.
Αλλά θα κερδίσουμε ένα καλλίτερο μέλλον, θα κερδίσουμε το αύριο!
 Όμως μέχρι σήμερα, από την μια οι άνεργοι που ενδιαφέρθηκαν να μάθουν για τις δραστηριότητές μας και να γίνουν μέλη της κίνησης ήταν ελάχιστοι και από την άλλη όπου απευθυνθήκαμε, σε δήμους, κόμματα, πολιτικούς, οργανώσεις, συνδικαλιστικούς φορείς και άλλους, αντιμετωπίσαμε την αδιαφορία τους και σε κάποιες περιπτώσεις χλεύη και εχθρότητα. Αλλά και αυτό δεν μας πτοεί, η κίνηση έχει τους δικούς της ρυθμούς, τους δικούς κανόνες, τις δικές της αγωνιστικές ιδιομορφίες.

Κατά τα άλλα, όπως λέει και ο σοφός, ο λύκος που τώρα είναι μέσα στο μαντρί στην αναμπουμπούλα χαίρεται, και τρώει πάντα από τα μετρημένα. Ξεκόβει ένα ένα τα ζωντανά και κάνει τη δουλειά του. Και σήμερα τα μετρημένα είναι οι άνεργοι που πολλαπλασιάζονται καθημερινά -οι αριθμοί των στατιστικών ευημερούν, και ο λύκος είναι η εκμετάλλευση που επιδαψιλεύουν στον άνεργο οι επαΐοντες του συστήματος, 500 ευρώ μισθό και εργασιακά δικαιώματα στο μηδέν.

Είναι φανερό πλέον ότι, ο άνεργος εξαρτάται, ή θέλει να εξαρτάται, όλο και περισσότερο από τις κούφιες εξαγγελίες και τα μεγάλα λόγια της εξουσίας. Εξαρτάται από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι εξουσίας και από τα γλυμμένα κόκαλα που του πετάνε. Παράλληλα και ό εργαζόμενος του σήμερα βλέποντας το τι γίνεται και τι τον περιμένει, τα ίδια σκέπτεται και νιώθει τα ίδια αισθήματα, και ανταγωνιστικά προσφέροντας περισσότερα, προσπαθώντας να διατηρήσει τα κεκτημένα ή ό,τι έχει απομείνει αλώβητο.
Αποτελεί σημεία των καιρών η θέση πολλών ανθρώπων, που αν και ταλανίζονται από την κρίση, να προτιμούν αυτό που τους προσφέρεται αφειδώς από όλους όσους έχουν συμφέρον, το σίγουρο τίποτα! Έμφοβοι, ανασφαλείς και ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν την οικονομική κατάσταση διαφορετικά, και άμεσα εξαρτώμενοι από τις επιλογές άλλων, αδυνατούν να δουν το μέλλον και να αναζητήσουν το αβέβαιο αλλά ελπιδοφόρο αυριανό κάτι, αυτό που με ελάχιστη προσπάθεια θα μπορέσουν να το κάνουν μια νέα αρχή.
Έτσι εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις κούφιες εξαγγελίες, τις υποσχέσεις και τα μεγάλα λόγια της εξουσίας, και σ’ αυτά βρίσκουν παρηγορία περιμένοντας ένα καλύτερο αύριο που όλο και θα αργεί.
Χωρίς πρωτοβουλία και χωρίς το αίσθημα τις αλληλεγγύης για τον διπλανό τους, προτιμούν να περιμένουν και να δέχονται την ελεημοσύνη και την φιλανθρωπία των κρατούντων, των εργοδοτών, των αφεντικών, της εκκλησίας με τα συσσίτια, τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και των κομμάτων τις κούφιες υποσχέσεις, των συνδικαλιστών τα συντεχνιακά συμφέροντα.

Ήδη ανθεί ο λεγόμενος θεσμός(;) των κοινωνικών παντοπωλείων(;), τα συσσίτια απόρων της εκκλησίας και άλλων φορέων διευρύνονται, και όλο και περισσότεροι νεόπτωχοι πολίτες, νέες κοινωνικές ομάδες, παίρνουν θέση στην ουρά με το κατσαρολάκι στο χέρι.
Όλα αυτά μαζί με τους κάθε λογής καλοθελητές οργανωμένους περιστασιακούς διανομείς τροφίμων, αποτελούν μια νέα πραγματικότητα, το νέο πρόσωπο της αντικοινωνικής πολιτικής των κρατούντων και των κυβερνόντων, της ανέχειας, της φτώχιας, της ανεργίας.

Νέα ήθη και νέοι θεσμοί, άλλοι νεόκοποι, ως κάλπικες λίρες, και άλλοι προσαρμοσμένοι στα σύγχρονα δεδομένα, που ήρθανε για να μείνουν, εργαλεία και αυτά των ολίγων που ασκούν την ελεήμονα και φιλάνθρωπη πολιτική τους για πειθαναγκασμό των πολλών, αλλά και για την αποτροπή δυσάρεστων γι’ αυτούς καταστάσεων: –Αν δεν πειθαρχείς, εκεί θα φτάσεις.


Όταν η ανεργία έχει ξεπεράσει το 25%, όταν κάθε ελληνική οικογένεια έχει έναν τουλάχιστο άνεργο, όταν ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας και οι επιχειρήσεις που κλείνουν καθημερινά παράγουν σωρηδόν ανέργους, 1000 κάθε μέρα προστίθενται στη μεγάλη στρατιά των ανέργων που έχουν φτάσει τους 1.295.20, των αστέγων, των νεόπτωχων, ποιος πιστεύει πλέον ότι θα μπορέσουν να ξαναδημιουργηθούν αυτές οι χαμένες - καταργημένες θέσεις εργασίας; Που θα βρεθούν αυτές οι θέσεις όταν το από 2013 ξεκινά νέος γύρος κλεισίματος επιχειρήσεων και παραγωγής και άλλων ανέργων, νέα βάσανα, νέοι αντιαναπτυξιακοί νόμοι, νέες περιπέτειες για τους πολίτες; Και που θα βρει ο σημερινός άνεργος ή ο εργαζόμενος χωρίς σταθερή εργασία, τα χρήματα για να ζήσει αξιοπρεπώς, για να έχει κοινωνική ασφάλιση, για να πληρώσει τους νέους φόρους και τα νέα χαράτσια;
Βέβαια να μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι άνεργοι εργάζονταν υπό άλλους, ως υπάλληλοι, και είχαν μάθει να έχουν αφεντικό και εργοδότη, είχαν μάθει να ζητάνε δουλειά, αποβλέποντας και στη σιγουριά του «μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει…». Και ως εκ τούτου είναι δύσκολο έως αδύνατο κάποιος να ξεφύγει από τον κανόνα και να σκεφτεί και να αντιδράσει διαφορετικά, να βρεθεί έξω και πέρα από τον πεπερασμένο χώρο του. Και είναι ακόμα δυσκολότερο να προσπαθήσει και να δημιουργήσει μια δουλειά δικιά του ή μαζί με άλλους, πόσο μάλιστα όταν δεν έχει ή αυτά που έχει δεν τον φτάνουν για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Αν λοιπόν δεν ενωθούν οι άνεργοι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα παραπάνω από ό,τι έχουμε σήμερα και κινδυνεύουμε να το χάσουμε, να μην μπορούμε να το ξαναποκτήσουμε, να μην έχουμε αύριο. Αν δεν αλλάξουμε μυαλό και σκέψη θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε, θα διαγκωνιζόμαστε για μια θέση στον ήλιο, ή για μια θέση εργασίας που ο εκάστοτε εργοδότης, κατά πολλούς το «αφεντικό», θα επιλέγει πάντα τον καλλίτερο, τον φθηνότερο, τον πιο υποταγμένο και πειθήνιο, τον πιο του χεριού του εργαζόμενο.

Αυτό που προέχει για εμάς είναι η ίδρυση του συνεταιρισμού ανέργων όπως τον έχουμε οραματιστεί, η ίδρυση της Ιδιόρρυθμης Κοινωνικής Εταιρείας «Αλληλεγγύη Ανέργων Ι.Κ.Ε.», για να μπορούν οι συμμετέχοντες και τα μέλη της κίνησης να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, να διεκπεραιώνουν εργασιακές, οικονομικές και άλλες συναλλαγές τους μέσα από νόμιμες διαδικασίες και με τα ανάλογα παραστατικά. Για να μπορούμε να δημιουργούμε και να συντηρούμε νέες θέσεις εργασίας. Για καλλίτερη ποιότητα ζωής. Για να κερδίσουμε το μέλλον.

Γι’ αυτό σε καλούμε: Δήλωσε συμμετοχή, γίνε μέλος και συμμέτοχος
στην κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της ανεργίας»

Η εγγραφή στην κίνηση αποτελεί προσωπική επιλογή του κάθε ενδιαφερομένου, άνεργου ή άλλου, είναι προαιρετική, δωρεάν, ανώνυμη και δεν ενέχει κανενός είδους υποχρεώσεις, δεσμεύσεις ή απαιτήσεις. Αντίθετα. η κίνηση δεσμεύετε απέναντι στο κάθε μέλος για τις όποιες επιλογές, ενέργειες, πράξεις ή/ και ανακοινώσεις της. Άνεργος που γίνεται μέλος της κίνησης, δεν χάνει την ιδιότητα του ανέργου.
Όλα τα μέλη της κίνησης έχουν ίσα και ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα των αριθμού των δικαιωμάτων ή των μεριδίων συμμετοχής που διαθέτουν ή θα διαθέτουν.

Η γνώση και η πλήρης και άνευ όρων αποδοχή και τήρηση των προϋποθέσεων και των κανόνων που έχουν τεθεί εξ αρχής ή θα τεθούν σε εύθετο χρόνο από την διοίκηση της κίνησης αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στην κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι» και στην υπό ίδρυση Ιδιόρρυθμη Κοινωνική Εταιρεία «Αλληλεγγύη Ανέργων Ι.Κ.Ε.» με την ιδιότητα του μέλους.

Η κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της ανεργίας» είναι ανοικτή σε όλους τους ανέργους, και σε οποιαδήποτε πρόταση και συνεργασία, για οποιοδήποτε θεμιτό λόγο, στόχο και σκοπό. Και ακόμα, μπορεί ο οποιαδήποτε να επιλέξει να συμμετάσχει στην κίνηση με τους δικούς του όρους και κανόνες ή με οποιαδήποτε άλλη ειδική ή γενική συμφωνία.

Η εγγραφή, επώνυμη ή ανώνυμη, γίνετε:

- με προσωπική επαφή: Ζήτησε πληροφορίες από την κίνηση ή από οποιοδήποτε μέλος της κίνησης γνωρίζεις.

- τηλεφωνικά: Επικοινώνησε με την κίνηση σε ένα από τα τηλέφωνα: 210 46 53 504, Βόνταφων 69 40 764 784, Γουατσάπ 69 78 157 451, Γουίντ 69 37 948 094, και θα λάβεις οδηγίες.

- με ηλεκτρονικό μήνυμα (ημέηλ): Στείλε μήνυμα στην διεύθυνση troxartes@gmail.com με θέμα «ΕΓΓΡΑΦΗ», και στη συνέχεια θα λάβεις οδηγίες.
Αυτοδίκαια είναι μέλη, εφόσον το επιθυμούν:
-. οι άμεσα συναλλασσόμενοι με την κίνηση
-. οι πελάτες και οι άμεσα συναλλασσόμενοι με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις,
-. οι παραλήπτες αλληλογραφίας από τα ημέηλ anonymoi.anergoi.2010@gmail.com, troxartes@gmail.com
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ή να προμηθευτούν «Αίτηση εγγραφής μέλους» ή να στείλουν απαντητικό ημέηλ με θέμα ΕΓΓΡΑΦΗ.

Ζήτησε να σου στείλουμε αίτηση εγγραφής μέλους
και αν έχεις οποιαδήποτε απορία επικοινώνησε μαζί μας για να στην λύσουμε.

Κάθε νεοεγγραφόμενο μέλος, θα λαμβάνει δωρεάν ένα μερίδιο*, ή δικαίωμα* συμμετοχής, συμβολικής ονομαστικής αξίας μιας δραχμής για να μπορεί να συμμετάσχει με δικαίωμα ψήφου στις δραστηριότητές της κίνησης «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της ανεργίας» και στις διεργασίες για την ίδρυση της Ιδιόρρυθμης Κοινωνικής Εταιρείας «Αλληλεγγύη Ανέργων Ι.Κ.Ε.». Επίσης, η κίνηση προκειμένου να προβάλλει, να τονίσει και να τονώσει τους σκοπούς της, άλλα και για να διευρύνει την συμμετοχική της βάση, μπορεί και θα διαθέτει, πάντα δωρεάν και κατά την κρίση της διοίκησής της, μερίδια ή δικαιώματα συμμετοχής σε όποιους και όσους θεωρεί σκόπιμο.

Απορία - Μα, θα πει κάποιος; –Μόνο ένα μερίδιο συμμετοχής και μάλιστα της μιας δραχμής;
Ναι, τόσα μας περισσεύουν, τόσα θέλουμε να δώσουμε, τόσα δίνουμε! Όποιος δεν θέλει δεν το κάνει, όποιος θέλει το παίρνει και γίνεται συμμέτοχος και συνοδοιπόρος στην προσπάθειά μας,. Στο κάτω κάτω ούτε χρωστάγαμε ούτε χρωστάμε σε κανέναν για να του χαρίσουμε κάτι παραπάνω. Και αν αυτός που του δίνουμε ένα μερίδιο θέλει περισσότερα, ας προσπαθήσει αυτό το ένα να το πολλαπλασιάσει.
Δόξα το θεό, και το ένα, το δικό μας μερίδιο, το πολλαπλασιάσαμε και από αυτό δίνουμε και σε άλ-λους. Σαν τα ψωμιά και τα ψάρια, για όποιον θυμάται.

Η Ιδιόρρυθμη Κοινωνική Εταιρεία «Αλληλεγγύη Ανέργων Ι.Κ.Ε.».

Η συνεταιριστική εταιρεία που οραματιζόμαστε θα συσταθεί με βάση τον νόμο «Ν4072/2012 / ΦΕΚ 86Α/11.4.12, άρθρα 43 έως 120, Μέρος δεύτερο, νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)», http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el, ο πλήρης τίτλος της θα είναι: Ιδιόρρυθμη Κοινωνική Εταιρεία «Αλληλεγγύη Ανέργων Ι.Κ.Ε.» και θα έχει τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:
Θα είναι εταιρία με νομική προσωπικότητα, ιδιόρρυθμη κατά τους ιδρυτές της, δηλαδή θα έχει δικούς της ρυθμούς και κανόνες, καθώς αυτό που θέλουμε και επιζητούμε είναι η διαφορετικότητα, η καινοτομία, η πρωτοτυπία και πρωτοπορία, παρακάμπτοντας ή παραβλέποντας όλα τα κοινότυπα, πεπατημένα και πεπερασμένα της καθημερινότητάς μας. Ο δε χαρακτηρισμός της και ως «κοινωνικής» αφορά αποκλειστικά και αυστηρά την ιδεολογία, τις πεποιθήσεις και τις επιλογές των ιδρυτικών μελών της, ενώ η έννοια «Αλληλεγγύη» αφορά και παραπέμπει στο σύνολο όσων χαρακτηρίζονται άνεργοι, άσχετα αν επιθυμούν και επιλέξουν να συμπορευτούν μαζί μας.

Στην εταιρεία θα μπορούν να συμμετάσχουν, εκτός των ανέργων, και α) εργαζόμενοι: ανασφάλιστοι, ωρομίσθιοι, ημιαπασχολούμενοι, συμβασιούχοι, εποχιακοί, όσοι δεν έχουν 12μηνη συνεχή εργασία ή εργάζονται υπό επισφαλές εργασιακό καθεστώς, αμειβόμενοι με λιγότερο μισθό, ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι β) με συμβουλευτική σχέση: εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, εφόσον δεν στερούν θέσεις εργασίας από ανέργους, και γ) υπό όρους: επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, χρηματοδότες, χορηγοί, διαφημιστές, διαφημιζόμενοι, υποστηρικτές, επενδυτές και όποιος άλλος το επιθυμεί, για οποιοδήποτε θεμιτό λόγο, στόχο και σκοπό.

Η εταιρεία θα έχει εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση, και θα δραστηριοποιηθεί σε επαγγελματικά και επιχειρηματικά αντικείμενα της επιλογής των μελών της, των εργαζομένων σ’ αυτή, των συνεργαζομένων και των συνεργατών της. Μεταξύ άλλων η εταιρεία θα έχει ως αρχικά αντικείμενα εργασιών τη φωτογραφία, τη διαφήμιση, την έκδοση εντύπων, τη λειτουργία ιδιωτικού ταχυδρομείου διανομών εντύπων και την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης.
Παράλληλα, θα αναζητήσουμε και θα ανακαλύψουμε ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της οικονομίας και παραμέτρους τις οικονομίας, και μέσα από συλλογικές διεργασίες και διαδικασίες, με καινοτόμους και πρωτότυπους τρόπους και μεθόδους θα τις αξιοποιήσουμε, θα τις αναπτύξουμε και θα τις εκμεταλλευτούμε, χρησιμοποιώντας τες και ως βάση για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικής θερμοκοιτίδας

Ως βάση ανάπτυξης της εταιρείας θα χρησιμοποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία και οι εισφορές (κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές) των μελών που θα προεγγραφούν στην εταιρεία, ή μετά την σύστασή της, οι δυνατότητες των συμμετεχόντων, η τεχνογνωσία και οι δεξιότητές τους, οι υπάρχουσες ιδέες και προτάσεις, το υπάρχον υλικό, και γενικά οτιδήποτε άλλο αξιοποιήσιμο υλικό περιέλθει στην εταιρεία από μέλη, συμμετέχοντες, χορηγούς και άλλους ενδιαφερόμενους.

Εξυπακούεται ότι όσοι θέλουν και επιθυμούν να συνταχθούν μαζί μας και να μας ακολουθήσουν, θα πρέπει να γίνουν μέλη, γιατί η κίνηση δεν συναλλάσσεται με μη μέλη. Και εφόσον γίνουν μέλη, αν κάτι δεν θα τους αρέσει θα μπορούν μέσα από συλλογικές διαδικασίες και διεργασίες να το αλλάξουν ή να το βελτιώσουν.
Και ως μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται πλήρως και άνευ όρων ότι, η γνώση, η αποδοχή, ο σεβασμός και η τήρηση των προϋποθέσεων, των κανόνων και των όρων που έχουν τεθεί εξ αρχής ή θα τεθούν σε εύθετο χρόνο από την διοίκηση της κίνησης, αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής τους ως φίλων ή μελών στην κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι».

Οι εταίροι θα συμμετέχουν στην εταιρία είτε με κεφαλαιουχικές είτε με εξωκεφαλαιουχικές είτε με εγγυητικές εισφορές αξίας τουλάχιστον ενός ευρώ, σύμφωνα με τα άρθρα 35 έως 38 του σχετικού νόμου, ενώ με την επιφύλαξη του άρθρου 38 για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της.

Μέχρι την σύστασή της Ιδιόρρυθμης Κοινωνικής Εταιρείας «Αλληλεγγύη Ανέργων Ι.Κ.Ε.» από την κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της ανεργίας», η κίνηση δέν θα συναλλάσσεται με μη μέλη της, καθώς δέν διαθέτει ταμείο, και ως εκ τούτου δέν δέχεται, δέν εισπράττει και δέν διαχειρίζεται χρήματα. Όλα τα αναφερόμενα οικονομικά ή άλλα μεγέθη σχετικά με την κίνηση και την ίδρυση της εταιρείας, που θα δημοσιοποιούνται κατά καιρούς προς γνώση των μελών της, δέον να υπολογίζονται ως καθαρά συμβολικά, εικονικά και άνευ οικονομικής αξίας. Αυτά θα υλοποιηθούν και θα ενσωματωθούν στην εταιρεία μετά την ονομαστικοποίηση όλων των συμμετοχών και την σύστασή της.

Όλες οι οικονομικές συναλλαγές ή δεσμεύσεις που αφορούν την κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της ανεργίας» και τα της ίδρυσης της Ιδιόρρυθμης Κοινωνικής Εταιρείας «Αλληλεγγύη Ανέργων Ι.Κ.Ε.» πραγματοποιούνται μόνο στο όνομα του υπευθύνου διαχειριστή τους Ιωάννη Σ. Στεφάνου και αναγνωρίζονται μόνο με την ύπαρξη νόμιμων παραστατικών στοιχείων.
Ο διαχειριστής που συναλλάχθηκε ή συναλλάσσεται με τρίτους στο όνομά της κίνησης και της υπό ίδρυση εταιρείας, πριν από τη σύστασή της Ιδιόρρυθμης Κοινωνικής Εταιρείας «Αλληλεγγύη Ανέργων Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα και με το άρθρο 12 του σχετικού νόμου, ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνονται όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εξηγήσεις, διευκρινήσεις και πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα αφορά την κίνηση, από τον υπεύθυνο επικοινωνίας κ. Γιάννη Σ. Στεφάνου στα τηλέφωνα:
210 46 53 504, Βόνταφων: 69 40 764 784, Γουατσάπ: 69 78 157 451, Γουίντ: 69 37 948 094


Διοικούσα Επιτροπή


*Τα μερίδια και τα δικαιώματα συμμετοχής αποτελούν εσωτερικά έγγραφα της κίνησης «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της ανεργίας», ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ και δεν έχουν καμιά αξία πέραν αυτής που τους έχει προσδώσει ο εκδότης τους. Αποτελούν πρόκριμα για την εύρυθμη, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της κίνησης και χρησιμοποιούνται για την μελλοντική επιχειρηματική οργανωτική δομή των δραστηριοτήτων της κίνησης και της υπό ίδρυση Ιδιόρρυθμης Κοινωνικής Εταιρείας «Αλληλεγγύη Ανέργων Ι.Κ.Ε.» Η ονομαστική αξία του κάθε τίτλου συμμετοχής έχει οριστεί στο συμβολικό ποσό της μίας (1) δραχμής, η οποία δεν καταβάλλεται. Τα μερίδια συμμετοχής είναι διαρκείς τίτλοι, σε αντίθεση με τα δικαιώματα που είναι προσωρινοί τίτλοι συμμετοχής και ισχύουν για ορισμένο χρόνο -έχουν ημερομηνία λήξης- μέχρι να ανταλλαχθούν από τον κάτοχό τους με μερίδια συμμετοχής ή άλλο τι.Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ξεκινάμε την ίδρυση συνεταιριστικής εταιρείας ανέργων

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της κίνησης «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της ανεργίας»
ξεκινούν οι διεργασίες για την ίδρυση συνεταιριστικής εταιρείας με προσωρινή επωνυμία «Αλληλεγγύη Ανέργων».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον υπεύθυνο επικοινωνίας κ. Γιάννη Σ. Στεφάνου στα τηλέφωνα 210 46 53 504, Βόνταφων: 69 40 764 784, Γουατσάπ: 69 78 157 451,
Γουίντ: 69 37 948 094, ημέηλ: anonymoi.anergoi@gmail.com

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  Ανώνυμοι Άνεργοι

Κίνηση για την δημιουργία θέσεων εργασίας
μέσα από την ίδρυση σωματείου και συνεταιρισμού ανέργων
Αναδιατυπωμένη ανάρτηση
1η Ιανουαρίου 2012


Η κίνηση Ανώνυμοι Άνεργοι δημιουργήθηκε στις 14 Σεπτέμβρη 2010, ουσιαστικά όμως τότε ξεκίνησε μια νέα περίοδος δράσεων με σκοπό την δημιουργία σωματείου ανέργων και στην συνέχεια την ίδρυση αυτοδιαχειριζόμενης συνεταιριστικής επιχείρησης ανέργων, στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν ισότιμα, ελευθέρα και κυρίως ανέξοδα όσοι άνεργοι, καταγραμμένοι και ακατάγραφοι, το επιθυμούν.

Η κίνηση Ανώνυμοι Άνεργοι επιδιώκει, κυρίως, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πάντα μέσα από την συνεταιριστική επιχείρηση, σε τομείς της οικονομίας όπου υπάρχουν άπειρες ευκαιρίες ανάπτυξης που μέχρι σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Στον συνεταιρισμό, οι συμμετέχοντες άνεργοι θα μπορούν να είναι και εργαζόμενοι σ’ αυτόν (κατά το πρότυπο της Κοι.Σ.Επ., δες προηγούμενη ανάρτηση), πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι «υπάλληλοι του εαυτού τους», θα μπορούν να συνεργάζονται με αυτόν για την παροχή επιλεγμένων υπηρεσιών ή την πώληση μέσω αυτού προϊόντων και υπηρεσιών, όπως οικοτεχνίας, χειροτεχνίας κλπ.

Η όλη προσπάθεια της κίνησης δεν αποσκοπεί σε φιλανθρωπία ή ελεημοσύνη και δεν ενέχει πολιτική ή άλλη σκοπιμότητα, αλλά καθαρά καταθέτουμε δημόσια κοινωνική επιχειρηματική πρόταση προς ανέργους που ενδιαφέρονται για την δημιουργία θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της ανεργίας, την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη και πρόοδο, την καλύτερη ποιότητα ζωής. Για τους λόγους αυτούς στην κίνηση, εκτός ανέργων, μπορούν να συμμετάσχουν και όποιοι άλλοι το επιθυμούν, για οποιοδήποτε θεμιτό λόγο, στόχο και σκοπό.

Να σημειώσουμε ότι μετά τον Σεπτέμβριο του 2010 (που ιδρύθηκε η κίνηση Ανώνυμοι Άνεργοι) και μέχρι σήμερα, τα γεγονότα περί την εργασία και την ανεργία εξελιχθήκαν και εξελίσσονται ραγδαία. Τα πάντα έχουν διαφοροποιηθεί. Εργασιακές κατακτήσεις έχουν εκπέσει και εξανεμιστεί, δεν υφίστανται πλέον εργασιακά δικαιώματα, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας έγιναν κουρελόχαρτα και θεωρητικά όλοι οι εργαζόμενοι είναι σε επισφαλή θέση, εν δυνάμει άνεργοι, καθώς η ανεργία καλπάζει.
Από τις εξαγγελίες για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και το μεσοδιάστημα της «διατήρησης υφισταμένων θέσεων εργασίας, των τελευταίων δύο ετών, φτάσαμε στον σημερινό εργασιακό μεσαίωνα με τις αθρόες απολύσεις και την αβεβαιότητα των εργαζομένων και ανέργων για το εργασιακό τους μέλλον.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής http://www.statistics.gr/, ενημέρωση 16.1.2012
<< Στο ύψος ρεκόρ του 18,2% εκτινάχθηκε η ανεργία τον Οκτώβριο, έναντι 17,5% τον Σεπτέμβριο. Στον «μαύρο κατάλογο» της ανεργίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, είναι κατεγεγραμένα 903.525 άτομα, 219.478 περισσότερα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2010 (αύξηση 32,1%) και κατά 45.869 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο 2011 (αύξηση 5,3%).
Ηλικιακά, «πρωταθλητές» στην ανεργία, ΄πως πάντα, είναι οι νέοι 15- 24 ετών (45,5% τον Οκτώβριο 2011 από 34,6% τον Οκτώβριο 2010) και ακολουθούν οι ηλικίες 25- 34 ετών (25,3% από 18,3%), 35- 44 ετών (14,4% από 11,5%) και 45- 54 ετών (13,1% από 9,3%).
Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο 2011 αυξήθηκε σε 21,3% (από 17,6% τον Οκτώβριο 2010) και στους άνδρες σε 15,9% (από 10,6% τον Οκτώβριο 2010).
Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, η ανεργία «μαστίζει» τη Στερεά Ελλάδα (23,3% τον Οκτώβριο 2011 από 14,3% τον Οκτώβριο 2010). Ακολουθούν, η Κεντρική Μακεδονία (19,7% από 14,8%), η Αττική- όπου διαμένουν τα περίπου 2/3 του πληθυσμού της χώρας- (19,2% από 14,4%), η Ήπειρος (18,7% από 13,9%) και η Θεσσαλία (18,5% από 10,6%).
Μονοψήφια ποσοστά ανεργίας απαντώνται μόνο στα Ιόνια Νησιά (9,1% τον Οκτώβριο 2011 από 11,3% τον Οκτώβριο 2010) και στο Νότιο Αιγαίο (9,7% από 14,5%). >>

Όμως οι αριθμοί λένε ότι τους πουν. Η ανεργία συνεχίζει να ανεβαίνει, ανεπισήμως έχει ξεπεράσει το 20%, οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες. Η ΓΣΕΕ προβλέπει 28% το 2011, οι απολύσεις και η περιβόητη εφεδρεία είναι σε ημερήσια διάταξη, η ακατάγραφη εργασία και παραεργασία κυριαρχούν, και ουκ έστι τέλος.

Μετά την ίδρυση της κίνησης «Ανώνυμοι Άνεργοι», στις 16 Μαρτίου 2011, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «για τη Θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας». Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η ανάπτυξη και στη χώρα μας εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικής δράσης σε δραστηριότητες συλλογικού και κοινωνικού σκοπού, για την προαγωγή της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, την ενίσχυση της απασχόλησης και ένταξης ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας, την προαγωγή κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών και την ενίσχυση συμμετοχικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Να σημειώσουμε ότι η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απηχούσε πλήρως τις σκέψεις και τις θέσεις τις κίνησης «Ανώνυμοι Άνεργοι».
Όμως, μετά το τέλος της διαβούλευσης, το κείμενο του νομοσχεδίου που εγκρίθηκε στις 6.7.2011 από το Υπουργικό Συμβούλιο ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά κατατεθεί στην δημόσια διαβούλευση. Και επιπλέον, το νέο κείμενο δεν έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα στη Βουλή για ψήφιση, και κατά μία άποψη το θέμα παρεπέμφθη στις ελληνικές καλένδες.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε την ιδιαιτερότητα και την ιδιάζουσα θέση και ψυχολογία του ανέργου ο οποίος απέχει συστηματικά από εκδηλώσεις που, κατά την γνώμη του, τον φέρουν αντιμέτωπο, έστω και στο ελάχιστο, με τον κατεστημένο ρυθμό της κοινωνίας. Οι άνεργοι ζουν υπό το καθεστώς κοινωνικής και οικονομικής ομηρίας, ανασφάλειας και φόβου, και για το σήμερα και για το αύριο. Η ντροπή και το τι θα πει ο διπλανός και η κοινωνία περιορίζουν τον άνεργο σε καταστάσεις ανωνυμίας, γι’ αυτό και «Ανώνυμοι Άνεργοι» η κίνησή μας, και τον εξουθενώνουν ψυχικά. Ο άνεργος μέσα στην υπαρξιακή του απόγνωση προτιμά μια ψεύτικη υπόσχεση από μια άρνηση ή μια αμφίβολη εναλλακτική λύση, αρνείται επίμονα να δει τα πράγματα κατάματα, χρησιμοποιεί κάθε μέσο που του προσφέρετε, δέν ορρωδεί προ ουδενός και μετέρχεται κάθε θεμιτό και αθέμιτο τρόπο προκειμένου να αποκτήσει τα προς το ζην. Ο άνεργος άγεται και φέρεται, γίνετε υποχείριο εκμεταλλευτών και «καλών προθέσεων», εύκολα γίνετε κλέφτης, απατεώνας και τελικά συνένοχος με τους εκμεταλλευτές του, και πολλά άλλα που δεν είναι της παρούσης. Άλλωστε αυτό δεν υπονοεί, και γενικότερα, το περίφημο Παγκαλικό «Μαζί τα φάγαμε»; Και εν κατακλείδι, πως ζουν οι 800 τόσες χιλιάδες των ανέργων; Με νερό και αέρα κοπανιστό; Και δέν πρέπει να παραγνωρίζουμε, ότι από την μια οι άνεργοι υποσυνείδητα λειτουργούν και δρουν αναμεταξύ τους ανταγωνιστικά και διαγκωνίζονται για μια θέση στον ήλιο, και από την άλλη, αναλογικά βέβαια, το ίδιο συμβαίνει και με τους εργαζόμενους που αγωνίζονται μεταξύ τους για την διατήρηση της θέσης τους. Σε τελική ανάλυση, και οι μεν και οι δε επιβουλεύονται ο ένας τη θέση του άλλου, και με την συνενοχή των εργοδοτών που επιλέγουν από το εν αφθονία πλήθος των ανέργων.

Η κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι»
Μ’ αυτά και μ’ αυτά, στις 14 Σεπτέμβρη 2011 συμπληρώθηκε ένας χρόνος δημιουργικής λειτουργίας της κίνησης «Ανώνυμοι Άνεργοι», και από σήμερα 1η Ιανουαρίου 2012 η κίνηση λειτουργεί πλέον με μέλη και με οικονομικούς όρους επιχείρησης, προκειμένου να δημιουργήσουμε την συνεταιριστική επιχείρηση ανέργων που οραματιστήκαμε.


 Εδραζόμαστε σε στέρεα θεμέλια και προχωράμε αργά αλλά σταθερά για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών μας, και ήδη έχουμε δρομολογήσει τις διαδικασίες ίδρυσής της έχοντας ως γνώμονα τις αρχές και τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για αυτόν τον σκοπό.
Προέχει βέβαια, και είναι βασική για την επίτευξη των στόχων της κίνησης, η δημιουργία του σωματείου ανέργων -για νομικώς, κυρίως, λόγους- για να υπάρχει ένα νομικό πρόσωπο το οποίο σε πρώτη φάση θα διαχειρίζεται τα της ίδρυσης του Συνεταιρισμού. Όμως σε αυτό το σημείο η προσπάθειά μας χωλαίνει καθώς δεν υπάρχουν, ή τουλάχιστον δεν έχουν ενδιαφερθεί άνεργοι να συμμετάσχουν.
Εν πάση περιπτώσει, η προσπάθειά μας συνεχίζεται και καλούμε όσους θέλουν να συμμετάσχουν στην κίνησή μας να συνταχθούν μαζί μας. Ανατρέχοντας στα κείμενα του παρόντος ιστολογίου ο ενδιαφερόμενος θα βρει ό, τι στοιχεία χρειάζεται.

Άνεργη – άνεργε, γίνε μέλος

Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικά -επωνύμως ή ανωνύμως-
έκφρασε τη γνώμη, τη θέση και την άποψή σου, κατάθεσε σκέψεις και προτάσεις σου.

Μαζί* ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά!

*αν βέβαια υπάρχει ενδιαφέρον!!!

Η εγγραφή ως μέλους στην κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι» αποτελεί προσωπική επιλογή του κάθε ενδιαφερομένου, άνεργου ή άλλου, και είναι προαιρετική, δωρεάν και δεν ενέχει κανενός είδους υποχρεώσεις, δεσμεύσεις ή απαιτήσεις.
Να σημειώσουμε ότι ο άνεργος που γίνεται μέλος της κίνησης, δεν χάνει την ιδιότητα του ανέργου.
Η ιδιότητα του μέλους καθώς και η γνώση και η πλήρης και άνευ όρων αποδοχή και τήρηση των προϋποθέσεων και των κανόνων που έχουν τεθεί εξ αρχής ή θα τεθούν σε εύθετο χρόνο από την διοίκηση της κίνησης (δες και προηγούμενες αναρτήσεις) αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στην κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι».
Όλα τα μέλη της κίνησης έχουν ίσα και ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα των αριθμού των τίτλων συμμετοχής που διαθέτουν ή θα διαθέτουν.
Με την συμπλήρωση ικανού αριθμού μελών θα συνέλθει Γενική Συνέλευση και θα οριστεί η νέα διοίκηση της κίνησης Ανώνυμοι Άνεργοι.

Κατηγορίες μελών:

Φίλος (Α): Είναι το μέλος, ο οποιοσδήποτε, που ενδιαφέρεται για τις δραστηριότητες της κίνησης ανωνύμως, γενικώς και αορίστως,

Απλό μέλος (Β): Είναι το μέλος που συμμετέχει επώνυμα ή ανώνυμα στην κίνηση και λαμβάνει μέρος, κατά την κρίση του, στις δραστηριότητές της,

Ενεργό μέλος (Γ): Είναι το μέλος που συμμετέχει επώνυμα και ενεργά στις δραστηριότητες της κίνησης και παίρνει μέρος στις δράσεις της,

Πλήρες μέλος (Δ): Είναι το μέλος που συμμετέχει και με δικαίωμα ψήφου στις δραστηριότητες της κίνησης,

Συμμέτοχος (Ε) Είναι το μέλος που συμμετέχει πλήρως στην οργανωτική και επιχειρησιακή δομή της κίνησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος, άνεργος ή άλλος, που επιθυμεί να συμμετάσχει ως μέλος (Α,Β,Γ,Δ,Ε) στην κίνηση Ανώνυμοι Άνεργοι, αρχικά θα λαμβάνει δωρεάν έναν τίτλο, δικαίωμα ή μερίδιο συμμετοχής στις δραστηριότητες της κίνησης Ανώνυμοι Άνεργοι», απαραίτητο για την συμμετοχή και για την αναγνώρισή του.
Τα μέλη της κίνησης, ανάλογα με το ύψος και το είδος της συμμετοχής τους, θα λαμβάνουν και ανάλογα μερίδια ή δικαιώματα συμμετοχής.

*Οι τίτλοι (δικαιώματα και μερίδια συμμετοχής) αποτελούν εσωτερικά έγγραφα της κίνησης Ανώνυμοι Άνεργοι, ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ και δεν έχουν καμιά αξία πέραν αυτής που τους έχει προσδώσει ο εκδότης τους. Αποτελούν πρόκριμα για την εύρυθμη, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της κίνησης και χρησιμοποιούνται για την μελλοντική επιχειρηματική οργανωτική δομή των δραστηριοτήτων της κίνησης και την δημιουργία του συνετερισμού. Η ονομαστική αξία του κάθε τίτλου συμμετοχής έχει οριστεί στο συμβολικό ποσό της μίας (1) δραχμής, η οποία δεν καταβάλλεται.
Τα μερίδια συμμετοχής είναι διαρκείς τίτλοι σε αντίθεση με τα δικαιώματα και τα δικαιώματα συμμετοχής που είναι προσωρινοί τίτλοι συμμετοχής και ισχύουν για ορισμένο χρόνο -έχουν ημερομηνία λήξεως- μέχρι να ανταλλαχθούν από τον κάτοχό τους με αντίστοιχα μερίδια συμμετοχής.

Η κίνηση προκειμένου να προβάλλει και να τονίσει τους σκοπούς της, άλλα και για να διευρύνει την συμμετοχική της βάση, μπορεί και θα διαθέτει, πάντα δωρεάν και κατά την κρίση της διοίκησής της, δικαιώματα ή μερίδια συμμετοχής σε όποιους και όσους θεωρεί σκόπιμο.

Διευκρίνιση: Η κίνηση Ανώνυμοι Άνεργοι δέν συναλλάσσεται με μη μέλη, δέν διαθέτει ταμείο, και ως εκ τούτου δέν δέχεται, δέν εισπράττει και δέν διαχειρίζεται χρήματα. Οικονομικές συναλλαγές ή δεσμεύσεις με την κίνηση ή εξ ονόματός της δέν αναγνωρίζονται. Τα αναφερόμενα οικονομικά μεγέθη δέον να υπολογίζονται ως καθαρά συμβολικά και άνευ οικονομικής αξίας. Όλες οι συναλλαγές που αφορούν την κίνηση Ανώνυμοι Άνεργοι πραγματοποιούνται στο όνομα του υπευθύνου της, σε προσωπικό και επιχειρηματικό επίπεδο, και αναγνωρίζονται μόνο με την ύπαρξη νόμιμων παραστατικών στοιχείων. Όλα τα συμβολικά και εικονικά οικονομικά στοιχεία και μεγέθη της κίνησης Ανώνυμοι Άνεργοι, που θα δημοσιεύονται κατά καιρούς προς γνώση των μελών της, θα υλοποιηθούν και θα ενσωματωθούν στην συνεταιριστική επιχείρηση που οραματιζόμαστε, μετά την ονομαστικοποίηση όλων των συμμετοχών και την ίδρυσή της.
Η κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι» είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε πρόταση και συνεργασία, για οποιοδήποτε θεμιτό λόγο, στόχο και σκοπό.
Ενωμένοι διεκδικούμε και δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες δίνονται μόνο μέσω αυτού του ιστολογίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιάννης Σ. Στεφάνου, τηλ. 210 46 53 504 και 69 78 157 451 γουατσάπ
Γ. Παπαμιχαήλ 35, 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ημέηλ anonymoi.anergoi@gmail.com


Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Το νομοσχέδιο για Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Εγκρίθηκε μεν στις 6.7.2011 από το Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο που εισηγήθηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, όμως μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση.

Να σημειώσουμε ότι το περιεχόμενο του υπό ψήφιση νομοσχεδίου είναι τελείως διαφοροποιημένο από αυτό της διαβούλευσης και, κατά την εκτίμησή μας, θα υποστεί και νέες αλλαγές και συμπληρώσεις.

Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα της παρουσίασης του σχεδίου νόμου http://government.gov.gr/2011/07/06/16741/ και το σχέδιο νόμου σε μορφή πιντιέφ http://government.gov.gr/wp-content/uploads/2011/07/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A5-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-1.pdf