Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011


ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Μέλος στην κίνηση Ανώνυμοι Άνεργοι μπορεί να γίνει όποιος το επιθυμεί.
Η συμμετοχή αποτελεί προσωπική επιλογή, είναι απολύτως ανώνυμη, προαιρετική, δωρεάν και ανέξοδη, και δεν εμπεριέχει ούτε δημιουργεί κανενός είδους υποχρεώσεις, δεσμεύσεις ή απαιτήσεις στους συμμετέχοντες.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η γνώση και η πλήρης και άνευ όρων αποδοχή και τήρηση των προϋποθέσεων και των κανόνων που έχουν τεθεί εξ αρχής ή θα τεθούν σε εύθετο χρόνο από τους ιδρυτές της κίνησης.
Εξυπακούεται ότι οι όποιες αλλαγές στην λειτουργία της κίνησης θα γίνονται και με την σύμφωνη γνώμη των μελών της, και στη συνέχεια από το σωματείο και τον συνεταιρισμό που θα ιδρυθούν.

Η κίνηση Ανώνυμοι Άνεργοι, για την αναγνώριση των συμμετεχόντων και για λόγους ευταξίας, θα προσφέρει δωρεάν σε κάθε μέλος από έναν ανώνυμο τίτλο συμμετοχής, (δελτίο, δικαίωμα ή μερίδιο), συμβολικής ονομαστικής αξίας μίας δραχμής, η οποία δραχμή δεν θα καταβάλλεται.
Οι τίτλοι αυτοί θα αποτελούν πρόκριμα για την εύρυθμη, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της κίνησης Ανώνυμοι Άνεργοι, και στην συνέχεια θα αποτελέσουν την συμμετοχική βάση του υπό ίδρυση συνεταιρισμού ανέργων, που αποτελεί και κύριο σκοπό της κίνησης.
Επιπλέον, η κίνηση προκειμένου να προβάλλει και να τονίσει τους σκοπούς της, άλλα και για να διευρύνει την συμμετοχική της βάση, μπορεί και θα διαθέτει δωρεάν και κατά την κρίση της διοίκησής της, τίτλους συμμετοχής και σε όποιους και όσους θεωρεί σκόπιμο.

Όλοι τα συμμετέχοντα μέλη της κίνησης έχουν πλήρη, ίσα και ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα των αριθμού των τίτλων συμμετοχής που θα διαθέτουν. Οι υποχρεώσεις θα ξεκινούν μετά από την ονομαστικοποίηση της κάθε συμμετοχής ή την εγγραφή στο σωματείο των ανέργων που θα ιδρυθεί, και μόνο κατόπιν επιλογής του μέλους, όταν δηλαδή αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Απορίες και ότι άλλο δεν συμπεριλαμβάνει αυτή η ανακοίνωση θα διευκρινιστούν αρχικά από την κίνηση και στη συνέχεια, και για τις όποιες αστοχίες ή παραλήψεις, θα επιληφθεί το σωματείο των ανέργων, στην πρώτη δημόσια συνέλευσή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου